top of page
Çapa 1

İnsan Kaynakları Değerlerimiz

Hedeflerimiz doğrultusunda insan gücünü verimli kullanmak

İş görenlerimizin tüm gereksinimlerini karşılamak ve gelişimlerini sağlamak

En büyük rekabet avantajının "insan gücü" olduğunun farkındalığı ile tüm faaliyetlerimizde insancıl davranış ilkesini benimsemek

"Doğru işe doğru insan" ve "eşit işe eşit ücret" uygulamaları ile eşitlik ilkesini benimsemek

İş görenlerimizin tüm gereksinimlerini karşılamak ve gelişimlerini sağlamak

En büyük rekabet avantajının "insan gücü" olduğunun farkındalığı ile tüm faaliyetlerimizde insancıl davranış ilkesini benimsemek

"Doğru işe doğru insan" ve "eşit işe eşit ücret" uygulamaları ile eşitlik ilkesini benimsemek,

İş görenlerimizin bilgi eskimelerini önlemek ve iş görenlerimizin en uygun beceri düzeyine ulaşmalarını amacıyla eğitim ve gelişimlerini sağlamak

Çağın gereksinimlerini en iyi şekilde yerine getirebilecek "bilgi insanı"nı hazırlamak için uygun eğitim ortamlarını hazırlamak

İnsan ilişkileri, çalışanların tatmini, kariyer planları, performans değerlendirmesi, işe alım ve uyum programları insan odaklı işlevleri yerine getirmek

Tüm iş görenlerimizin ortak hedefler etrafında birleşmelerini sağlamak

Firma amaçlarıyla iş görenlerimizin amaçlarını birlikte ele almak

İş görenlerimizin motivasyon düzeyini yüksek tutmak

bottom of page